Wspieramy

Lubelskie Innowacje

Oferujemy


 Więcej ofert

Aktualności

18.07.2016
Ruszył projekt Akademia Innowacyjnego Studenta!

 

Akademia Innowacyjnego Studenta, to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie współpracy środowiska akademickiego z sektorem przedsiębiorstw na rzecz promowania i wzmacniania postaw proinnowacyjnych wśród studentów i doktorantów, poprzez:

  • budowanie postawy proinnowacyjnej wśród studentów i doktorantów w województwie lubelskim,
  • rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów w województwie lubelskim.
  • wyposażenie studentów i doktorantów w wiedzę oraz umiejętności związane z zakładaniem własnej działalności (firmy, start-up).

 

Projekt składa się z z dwóch zasadniczych części:

I) Promocji idei przedsiębiorczość i innowacji wśród studentów z województwa lubelskiego,

II) Forum Innowacji, podczas którego odbędzie się warsztaty dla studentów, w ramach których zostaną wypracowane pomysły na działalność biznesową studentów.

Poszczególne części związane będą z rozmiatymi przedsięwzięcami, jak np. konkursami, grą miejscą czy spotkaniami na wybranych uczelanich. O aktualnie prowadzonych działaniach będziemy informować na bieżącej stronie internetowej (www.inno-broker.pl) oraz facebookowym profilu o nazwie: Akademia Innowacyjnego Studenta.

 

Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora Projektu:

Ilona Dąbrowska, e-mail: i.dabrowska@lpnt.pl

Dodatkowo polecamy śledzić nasz facebookowy profil.

 

Projekt Akademia Innowacyjnego Studenta realizowany w ramach programu Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy MNiSW/2016/BM/234.


 Więcej aktualności

Ostatnio zarejestrowani