WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Oferuję usługę

Wartościowanie stanowisk pracy to proces analizy i oceny pracy według ustalonych wspólnie z klientem kryteriów pozwalający na porównanie treści pracy i jej ocenę.

Metodę wartościowania pracy stosujemy we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i organizacji. Głównym celem przeprowadzania takiego wartościowania jest wzrost wydajności i rozwój całej organizacji poprzez racjonalne kształtowanie wynagrodzeń, ocenę osiągnięć pracowników oraz zaplanowanie procesu rekrutacji.

Rezultatem projektu wartościowania stanowisk jest zaktualizowany, przejrzysty i oparty na obiektywnych kryteriach obraz wewnętrznej hierarchii stanowisk, w tym również wyodrębnienie nowych stanowisk. Podczas wartościowania stanowisk pracy dokonujemy analizy, określamy zakres odpowiedzialności oraz ustalamy wymogi przypisane do poszczególnych stanowisk. Proces ten polega na dokonaniu oceny względnej wartości stanowisk w ramach organizacji. Daje to naszym klientom podstawy do ustalenia wewnętrznych zależności między stanowiskami oraz stworzenia optymalnej struktury wynagrodzeń. Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania i stanowi punkt wyjścia do określenia spójnych płac zasadniczych.

Pełny opis tylko dla zarejestrowanych.

Konsulting

Szczegóły współpracy

Tylko dla zarejestrowanych.
Tylko dla zarejestrowanych.
Tylko dla zarejestrowanych.
Tylko dla zarejestrowanych.

Aby poznać szczegóły

Zarejestruj się teraz!