Akademia Innowacyjnego Studenta

Informacje ogólne

29.09.2016
Przedłużamy konkurs!

Dobra informacja dla wszystkich, ktorzy nie zdążyli wysłać swojego pomysłu na konkurs Innowacje na Wakacje. Przyjmowanie zgłoszeń przedłużyliśmy do końca października!

Czekamy na Wasze innowacyjne pomysły!

Atrakcyjne nagrody także czekają!

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy nadsyłać na adresy: biuro@lpnt.pl lub i.dabrowska@lpnt.pl

 


18.07.2016
Projekt Akademia Innowacyjnego Studenta

Akademia Innowacyjnego Studenta, to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie współpracy środowiska akademickiego z sektorem przedsiębiorstw na rzecz promowania i wzmacniania postaw proinnowacyjnych wśród studentów i doktorantów, poprzez:

  • budowanie postawy proinnowacyjnej wśród studentów i doktorantów w województwie lubelskim,
  • rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów w województwie lubelskim.
  • wyposażenie studentów i doktorantów w wiedzę oraz umiejętności związane z zakładaniem własnej działalności (firmy, start-up).

 

Projekt składa się z z dwóch zasadniczych części:

I) Promocji idei przedsiębiorczość i innowacji wśród studentów z województwa lubelskiego,

II) Forum Innowacji, podczas którego odbędzie się warsztaty dla studentów, w ramach których zostaną wypracowane pomysły na działalność biznesową studentów.

Poszczególne części związane będą z rozmiatymi przedsięwzięcami, jak np. konkursami, grą miejscą czy spotkaniami na wybranych uczelanich. O aktualnie prowadzonych działaniach będziemy informować na bieżącej stronie internetowej (www.inno-broker.pl) oraz facebookowym profilu o nazwie: Akademia Innowacyjnego Studenta.

 

Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora Projektu:

Ilona Dąbrowska, e-mail: i.dabrowska@lpnt.pl

 

Projekt Akademia Innowacyjnego Studenta realizowany w ramach programu Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy MNiSW/2016/BM/234.