Kontakt

Koordynator projektu / Lider

dr inż. Arkadiusz Małek
tel:  + 48 722 097 953
email: 

 

Koordynator projektu / Partner

dr Małgorzata Kamieniecka
tel. 81 537 51 95
email: 

 

Biuro projektu:

email: 

 


Inno brokerzy 

 

Kamil Chmielewski - mgr farmacji, studia ukończone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim o kierunku „Marketing produktów farmaceutycznych”. Specjalista w zakresie farmacji, zarządzania kadrą i segmentacji rynku farmaceutycznego. Pasjonat żeglarstwa oraz dobrego kina.
Dawid Kowalczyk - absolwent inżynierii biomedycznej na Politechnice Lubelskiej. Inicjator utworzenia oraz członek zespołu koordynacyjnego Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Technologii Medycznych. Specjalista do spraw nowych technologii oraz innowacji w medycynie. Miłośnik kitesurfingu oraz narciarstwa.
   
Edyta Chruściel - absolwentka biotechnologii na wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, obecnie doktorantka w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka w zakresie przygotowywania i zarządzania interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Prywatnie interesuje się kuchnią i literaturą. Ilona Dąbrowska – doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistka w zakresie mediów społecznościowych, komunikacji oraz  ICT. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Interesuje się sztukami wizualnymi.

 

„PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER”
 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.